Terra Cotta Sistem

TERRA COTTA SİSTEMİ

Terracotta cephe sistemi çift cidarlı ve tek cidarlı olmak üzere iki türde üretilmektedir.

Terra cotta cephe kaplaması ile bina gövdesi koruyucu bir kaplama kazanırken alüminyum strüktürel karakteristikler yenilikçi, bakım gerektirmeyen, ekolojik, ekonomik ve çok iyi tasarım potansiyeli sunan cephe sistemi ile birbirini tamamlamaktadır.

Terra cotta düşey derzlere gerektiğinde fuga profili yerleştirilerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Yatayda paneller arasında oluşan derz boşlukları cephenin arkasında doğal havalandırmaya olanak sağlar.