İSG ve Çevre Politikamız

Gelişen endüstriyel dünyada, iş sağlığı- güvenliğine ve çevreye duyarlı bir duruş sergilemek, faaliyet gösterdiğimiz her alanda başlangıç felsefemizdir. Tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı yaratmanın en önemli görevimiz olduğunun farkındayız. Bu nedenle firmamızın bulunduğu sektördeki iş sağlığı ve iş güvenliği yasaları, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standart gerekleri, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart gerekleri çerçevesinde, çalışma alanlarımızın tamamında, tüm risk analizleri, muayeneler ve denetimler periyodik aralıklar ile gerçekleştirilmektedir. Tespit edilen riskler, uzman kişiler tarafından çözümlenerek, çalışma koşullarımız sürekli iyileştirilmektedir. Amacımız firma genelinde tüm çalışanlarımıza, her daim çevreye duyarlı ve optimum emniyete sahip bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Enerji ve doğal kaynakları en verimli ve en ekonomik şekilde kullanmak adına üretimine sürekli yatırım yapan firmamız, çalışanlarına da bu politika ışığında eğitimler vermektedir. 2013 yılında alüminyum profillerin paketlenmesi sırasında kullanılan naylon oranını azaltmak adına, mühendislerimiz tarafından bir ARGE projesi yapıldı ve yeni bir Paketleme Makinası üretildi. Proje iş akış şemasının ilk basamağından, prototip haline kadar TÜBİTAK tarafından incelendi. İncelemeler ve analizler sonucunda projemiz, TÜBİTAK ARGE Projesi olarak kabul edildi.

Çevre dostu, geri dönüştürülebilir ürünler üreterek ve yeşil lojistiği destekleyerek, öncelikle sektör çapında çevre bilincinin oluşmasına yardımcı olmayı hedefleyen firmamızda, TEMA Alüminyum markasını taşıyan ürünlerin neredeyse tamamı geri dönüştürülebilir malzemeden elde edilmektedir.

Tema Alüminyum olarak, insana ve çevreye saygı anlayışının en önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincinde, kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG ve Çevre Politikamızın sürekliliğini sağlamayı taahhüt etmekteyiz.