Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Kullanımınıza Özel Tema Alüminyum Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi için önemli bir konudur. Tema Alüminyum , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlamak için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel kullanım işlenmesi, silinmesi, yok etmek, anonim hale getirilmesi, aktarılması yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Lütfen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın detayını inceleyin.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ KAPSAM VE AMACI

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Tema Alüminyum kişisel veriler Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya grafikleri arasından işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmıştır.

Tema Alüminyum kişisel verilerin Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya grafikleri, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kılavuzu kullanarak elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu / Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda hukuki sebepler arasından toplanmıştır.

 

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

 

Tema Alüminyum, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde. KAHK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Gerekliliği için hukuki sebepler içindir.

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Müşteri / Üye, Potansiyel Müşteri / Üye

·        Kimlik Bilgisi:  Ad, soyadı, Unvanı, Doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası, Vergi Kimlik Numarası

·        LOKASYON Bilgisi:  Yaşadığı Şehir, ilçe

·        İletişim Bilgisi:  Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

·        Finansal Bilgi:  Vergi dairesi, Fatura bilgileri

·        Müşteri / Üye Bilgisi:  Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

·        Müşteri / Üye İşlem Bilgisi:  Satın alınan ürün/ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, sipariş bilgileri hakkında bilgiler

·        Risk Yönetimi Bilgisi:  IP adresi

·        İşlem Güvenliği Bilgisi:  Şifre, parola bilgileri

·        Pazarlama Bilgisi:  Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

·        İşitsel Veri:  Çağrı merkezi görüşme kayıtları

·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:  Kullanılacak hizmetin türü, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik hizmeti için Ticari elektronik iletişim izni, onay üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve Tema Alüminyum sair hukuki metinler ve sözleşmeler

·        Pazarlama Bilgisi:  İlgili bilgi için ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta için veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

·        Kayıt işlemleri / Talep / Şikayet Yönetimi / İtibar Yönetimi Bilgisi:  İlgili Web Sitesi

Çevrimiçi Ziyaretçi

·        İşlem Güvenliği Bilgisi:  Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

·        Hukuki İşlem Bilgisi / Risk Yönetimi Bilgisi:  IP adresi

·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:  Kullanılacak hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

·        Kimlik Bilgisi:  Adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası, Vergi Kimlik Numarası

·        LOKASYON Bilgisi:  Yaşadığı Şehir,

·        İletişim Bilgisi:  cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

·        Finansal Bilgi:  Vergi dairesi, fatura bilgileri

Satıcı / Satıcı Adayı / Satıcı Çalışanı veya Yetkilisi

·        Kimlik Bilgisi:  TC Kimlik No, Ad soyadı

·        İletişim Bilgisi:  e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu

·        Finansal Bilgi:  Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN

·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:  İmza sürküler, faaliyet belgesi,

·        Özel Nitelikli Kişisel Veri / Hukuki İşlem Bilgisi:  İmza

·        Görsel Bilgi:  Fotoğraf

 

 

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 

Kişiselleştirilmiş , temaalüminyum tarafından işletilen platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin olarak faaliyetlerinizi inceleyebilirsiniz.

 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat incelemesi,
 • Bu platformlardan “üye” sıfatıyla gezebilmesi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Platformlar üzerinden hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin listesi ve bununla ilgili bilgilendirme içindir,
 • Müşteri ile ilişkili Üyelik Sözleşmesi’nde ifası içindir, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler içindir; Müşteri / Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri / Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve faydaları,
 • Detaylı ilişki, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler içindir; trip pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri / Üye’nin tercih ve beğenisi bulmak, mal / ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının olduğu,
 • Müşteri / Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri / Üye ile iletişime geçilmesi, gerek platform gerek mobil uygulama Müşteri / Üye deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Müşteri / Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları değerlendir,
 • Kurumsal itibar yönetimi,
 • Tema Alüminyum‘un ticari ve iş stratejilerinin gözden geçirilmesi,
 • Muhasebe, Finans ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği içindir ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Tema Alüminyum‘un faaliyetlerinin Tema Alüminyum prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak seçiminizin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olduğunu belirlemek için gerekli düzenlemelerin nasıl yapılacağıdır.

 

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Tema Alüminyum , kişiselleştirilmişin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin gerekliliği için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Tema Alüminyum , kişisel verilere yetkisiz erişim, hatalı kullanım, kişisel kullanımın hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirmeyi veya imha edilmesini önlemek için gerekli önlemleri belirtir. Tema Alüminyum , güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul edilebilir güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil site tasarlamak Tema Alüminyum ‘e kişisel özelliklerinizi gönderirken, bu sitede SSL üzerinden aktarılan seçenekler.

Tema Alüminyum, iş amaçlı kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu özellik hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel görüş muhafazasının şartlarında olduğu:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korumak,
 • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel özellikler hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim henüz ve kontrol matrisleri oluşturur ve çalışır alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlar; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemsel neden, Takma adlandırma (takma adlı veri) yöntemini içerir. Sözdizimi verinin ilgili sisteminizde şifreleme yöntemleri kullanarak bu sistemlerin şifreleme yöntemlerini kullanır.
 • Kağıt ortamdaki kişisel kullanım mutlaka kilitli arşivlerde muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişilerin tarafından erişimlerini sağlar.
 • Kişisel alınan, üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Tema Alüminyum ‘un Bilgi Güvenliği önlemlerini almasına karşın, Tema Alüminyum tarafından işletilen platformlara veya Tema Alüminyum sistemine yapılan saldırılar sonucunda personal verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü KİŞİLERİN eline geçmesi durumunda, Tema Alüminyum bu durumu derhal sizlere bildirerek gerekli önlemleri alır Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Tema Alüminyum amaçlar doğrultusunda KVK Kanunu’nun belirtilen personal verileri YALNIZCA işbu Gizlilik 8. 9. Kişisel Verilerin korunmasi Politikası’ndaki maddelerine Uygun Olarak Üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu kapsamda işlenen Müşteri / Üye verilerin ve satın alınan ürünün teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere yönelik olarak çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi için kargo şirketi ile paylaştığınız.

Müşteri parametreleri ayrıca; müşterinin ticari elektronik iletişimi onayı alışveriş tercihi, beğeni ve alışkanlıkları seçmek için tanıtım, reklam amaçlı, fayda ve fırsat sunulabilmesi.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ​​ve gezinti ekranında, segmentasyonla ilgili ve Müşteri / Üye ile beğeni ve tercihleri ​​kullanabilmek için gerekli giriş, çerez (tanımlama bilgisi) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşın. Bu kapsamda kullanabileceğiniz kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın kullanımı güvenli ortam ve kanallar arasında gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Takma isim veri (takma adlı veri) kullanarak aktarım yapılmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması gereken, Müşteri / Üye’ye ait anonim verilerin pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşmaktadır.

Raporlama ve istatistiki çalışmalarında Müşteri / Üye’ye ait olan Tema Alüminyum San Ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmaktadır.

Kişiselleştirilmiş, güvenliklerini seçmek teknik tedbirlerin yanısıra; KVK Kanunu ile uyumlu hükümler nedeniyle tarafın veri sorumlusu veya veri işleyen olması gerekir.

 

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Tema Alüminyum işlediği personal verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdigi süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişiselleştirilmin saklama sürelerine ilişkin.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politik bilgilerinizi bu süreler yaklaşık olarak ayrıntılıdır:

Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar 10 yıl 6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çerezler En fazla 540 gün
Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
İş başvurusu nedeniyle alınan bilgiler ve / veya cv’ler 1 yıl
Müşterilere ilişkin kişisel sayfada Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin kişisel halinde 10 yıl sonra yasal ilişki sona erdikten 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler 2 hafta

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

Profilleme ve Segmentasyon

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri/Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri/Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır.

Tema Alüminyum Müşteri/Üye’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

 • Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Müşteri/Üye’ye ilişkin olarak, Müşteri/Üye’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
 • Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Müşteri/Üye bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
 1. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
 2. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
 3. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri/Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri/Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Müşteri/Üye ID’leri Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Müşteri/Üye’ye atanan bu ID’ler Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

 

İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme ve silme ve düzeltilmesini isteme gibi hakları bulunmaktadır. Söz konusu haklar ve başvuru mekanizmasına ilişkin.

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Tema Alüminyum websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

  

İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.

Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti.’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti.‘nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Tema Alüminyum tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Tema Alüminyum, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel olarak anonim hale getirilmesi, kişisel kullanım için başka bir seçenekle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimlik belirtiniz.

Tema Alüm.San.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik olarak hazırlanmıştır. Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak tasarlanmıştır.