İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

TEMA Alüminyum olarak, inovasyon kavramını ürünlerimize, hizmetlerimize ve süreçlerimize katma değer yaratacak değişiklikler ve yenilikler yansıtacak şekilde benimsemekteyiz. İnovasyon içerisinde, orijinallik, farklılık, değişiklik ve yenilik ile birlikte iyileşme barındırmaktadır ve kaynağı yaratıcı fikirlerdir. İyileştirme esaslarına dayanan inovasyon kavramı, global düzeyde gündemde olan bir konudur. Firma olarak Ar-Ge ve Ür- Ge faaliyetlerimiz ile birlikte çalışanlarımızın tamamının inovatif düşünce sistemi ile hareket etmesi desteklenmekte ve her bir çalışanımıza bu konuda eğitim vermekteyiz.

Başarının devamlı kılınabilmesi ancak sürdürülebilir bir yaklaşım ile gerçekleştirilebilecektir. Dışa bağımlılığı azaltmak için sürdürülebilir inovasyonun önemli bir adım olduğunun bilincinde olan firmamızda, doğa, insan ve çevre dahil tüm faktörler ışığında, sistemlerin ve ürünlerin sürdürülebilir inovasyon mekanizmasına dahil edilmesi için Üniversiteler, sektördeki diğer işletmeler, TÜBİTAK, T.C. Sanayi Bakanlığı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Projelerimizi, sektörel tecrübemiz ile harmanlayarak her yıl Patentli Sistem ve Tasarım Tescil Belgesi’ne sahip ürün sayımızı arttırmak için kendimize hedef belirlemekte, yatırımlarımızı bu mühendislerden oluşan Ar-Ge grubumuzu bu konuda motive etmekteyiz.